Czym jest nerwica?

Podczas gdy ludzie zwykle nie myślą o lęku i związanym z tym stresie jako o czymś niepożądanym, jest to naturalna reakcja adaptacyjna. Reakcja ta odgrywa istotną rolę w rozpoznawaniu i walce z potencjalnymi zagrożeniami. Motywuje ona do podejmowania działań w celu poprawy ich sytuacji. Niektóre osoby nie są jednak w stanie dobrze zarządzać tą naturalną reakcją. Może ona stać się dla nich uciążliwa i wpływać negatywnie na ich zdrowie psychiczne i fizyczne.

Życie z nerwicą jest ciężkie. To ciągłe zamartwianie się i obawy, nadmierna kontrola, nadpobudliwość. Towarzyszą temu często objawy somatyczne, takie jak: nadmierne pocenie, napięcie mięśniowe, bóle, spłycony oddech czy kołatanie serca.

W jaki sposób CBD może pomóc?

CBD działa poprzez oddziaływanie bezpośrednio z receptorami CB1 i CB2. Kannabinoidy są odpowiedzialne za regulację nastroju, odczuwanie bólu, a także regulację apetytu i prawidłowe funkcjonowanie pamięci. CBD może podnieść poziom naturalnie produkowanych w ciele kannabinoidów zwanych endokannabinoidami, a tym samym złagodzić objawy nerwicy i stresu.

CBD i receptory serotoninowe

CBD stymuluje odpowiedź hamującą w receptorze serotoninowym 5-HT1A. Receptor ten bierze udział w regulacji procesów takich jak uzależnienie, lęk, apetyt, nudności, sen, wymioty i odczuwanie bólu.

Neurogeneza w hipokampie

Hipokamp jest podstawową częścią mózgu, która odgrywa znaczącą rolę w wielu jego funkcjach. Jest dobrze znany ze swojej roli w tworzeniu pamięci. Skany mózgu osób cierpiących na zaburzenie lękowe i depresję często ujawniają, iż osoby te posiadają mniejszy hipokamp. CBD skutecznie stymuluje ten obszar w mózgu, powodując powstawanie nowych neuronów i zmniejszenie objawów choroby.

Co mówią badania

Badania na zwierzętach i ludziach zaczęły dostarczać dowodów na to, że CBD może złagodzić różne zaburzenia związane z lękiem. Należą do nich zaburzenia lękowe, fobia społeczna i ostry stres.

W innych badaniach, naukowcy zebrali pacjentów z rozpoznanym społecznym zaburzeniem lękowym. Osoby te zostały poinstruowane, aby przeprowadzić symulowany test przemów. Uczestnicy zgłosili znacznie mniej niepokoju. Odkrycie to zostało poparte poprzez zmierzenie objawów lękowych organizmu, w tym ciśnienia krwi i częstotliwości akcji serca. Naukowcy doszli do wniosku, że CBD znacznie zmniejsza upośledzenie funkcji poznawczych, lęk, a także dyskomfort w podczas przemówienia.

Brazylijscy naukowcy przeprowadzili badanie wśród pacjentów z lękiem społecznym. Uczestnicy zgłosili znaczny spadek lęku po spożyciu CBD. Badacze zatwierdzili subiektywne raporty pacjentów, przez sprawdzenie skanów mózgu wskazujących na schematy przepływu krwi w mózgu związanych z efektem lękowym.

Przeprowadzone przez Polaka badanie na zwierzętach, a dokładniej myszach, wykazało, że stałe podawanie CBD wzmaga regenerację neuronów z hipokampu. Może to być pomocne w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych. Jest to istotny aspekt, ponieważ dowody sugerują, że krytycznie upośledzona plastyczność neuronalna wpływa na zachowania samobójcze.

Nasze produkty są całkowicie legalne w Polsce, oraz większości krajów unii Europejskiej.

Polecane Produkty


Źródło: https://hemppedia.org/pl/cbd-a-zaburzenia-lekowe/

Share